website: https://tranhgomphulang.com/

Cửa hàng: CL11 Khu Đô Thị Him Lam Green Park, Đại Phúc, Bắc Ninh

Điện thoại: 036.5881.588

Email: tranhgomphulang.com@gmail.com